Dana 21. rujna 2017.g. održana je sjednica UV sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2016./2017.g.
  2. Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića „Selca“ za pedagošku godinu 2017./2018.g.
  3. Razmatranje pristiglih molbi na natječaj za:
  • Stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno (zamjena za rodiljni dopust)
  • Zdravstveni voditelj (viša medicinska sestra) – 1 izvršitelj/ica na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno objavljeni na stranicama Zavoda za zapošljavanje 24.08.2017.g.
  1. Razno:
  • dugovanja
  • cjelodnevni boravak
  • izmjena cijene usluge dječjeg vrtića „Selca“, te formiranje cijene usluge za cjelodnevni boravak