Sjednica Upravnog vijeća

Na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 30.4.2019.g. raspravljane su sljedeće točke dnevnog reda:

 1. Razmatranje prijedloga ravnateljice o raspisivanju natječaja za:
 • Odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta)
 • Stručni suradnik/ica – psiholog – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta)
 • Stručni suradnik/ica – pedagog – 1 izvršitelj/ica – na određeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno (zamjena za neplaćeni dopust)
 1. Prijedlog ravnateljice o njenoj preraspodjeli radnog vremena zbog provedbe projekta “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Selca” UP.02.2.2.08.0066” koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 2. Prijedlog za usvajanje FINANCIJSKOG PLANA dječjeg vrtića „Selca“ za 2019.g.
 3. Formiranje novog načina obračunavnja cijene usluge kod izostanka djeteta
 4. Dogovor o trajanju ljetnog rada DV Selca (zbog preuređenja kuhinje)
 5. Razno
 • Upisi u DV Selca za ped. godinu 2019./2020.
 • Anketa za ljetni rad vrtića