Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća d.v. „Selca“ održana je 22.8.2019.g sa sljedećim dnevnim redom:

1. Prijedlog za usvajanje Pravilnika o kućnom redu

2. Razmatranje pristiglih molbi na natječaja za:

– stručni suradnik (bilo kojeg profila psiholog, defektolog ili logoped) na određeno puno radno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta)

– spremačica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Nakon razmatranja pristiglih molbi i priložene dokumentacije, u radni odnos na mjesto stručnog suradnika na određeno puno radno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta) u DV „Selca“, primljena je Đana Soko. *

Nakon razmatranja priložene dokumentacije, u radni odnos na mjesto spremačice – 1 izvršitelj/ice na neodređeno, puno radno vrijeme primljena je Vojana Tokalić.

Jednoglasno je usvojen Pravilnik o kućnom redu Dječjeg vrtića “Selca”.

* 26.8.2019.g. natječaj za stručnog suradnika je poništen!