Dana 04.kolovoza 2016.g. održana je sjednica Upravnog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2015./2016.g.
  2. Razriješenje dužnosti Snježane Matić Nižetić kao predstavnika roditelja  u UV dječjeg vrtića  „Selca“
  3. Razmatranje prijedloga za raspisivanje natječaja za radno mjesto stručnog suradnika na neodređeno vrijeme
  4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta dječjeg vrtića „Selca“ vezano za upise djece u dječji vrtić
  5. Razno: dugovanja, broje djece za novu pedagošku godinu…