11. sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 6.7.2022.g. u dječjem vrtiću i započela je u 20:30 sati.

Na sjednici su prisutni:

  • predsjednica UV : Antonela Bošković,
  • predstavnik Osnivača: Pero Trutanić
  • predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić
  • predstavnik roditelja: Zorana Nižetić
  • ravnateljica Dječjeg vrtića „Selca“: Petra Nižetić (Nikice),

Opravdano odsutna:

  • predstavnik Osnivača : Katarina Čurković

Predsjednica Dječjeg vrtića „Selca“ je pozdravila sve prisutne i predložila je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

Dnevni red:

  1. Razmatranje Žalbe roditelja na odluku Upravnog vijeća  o upisu djeteta u Dječji vrtić „Selca“ za pedagošku godinu 2022./2023.

 Predsjednica je dala riječ ravnateljici.

Ad.1.Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je zaprimila žalbu roditelja na Rješenje o upisu djece u Dječji vrtić „Selca“ za pedagošku godinu 2022/2023 a koje je usvojeno na 10. sjednici Upravnog vijeća održanoj 29.6.2022.g.

Ravnateljica je izvijestila prisutne kako su roditelji predali dokumentaciju koja je nedostajala i ona je sada potpuna.

Nakon rasprave, zaključeno je kako dijete može nastaviti pohađati dječji vrtić uz određene uvjete, a o zaključku sa sjedince Upravnog vijeća, roditelji će biti obaviješteni pismenim odgovorom na žalbu.

Ravnateljica je napomenula je dobila odogovor na dopis kojeg je uputila MZO vezan uz o savjetovanje o upisu djece u vrtić koja nisu uredno procjepljena. Između ostalog, u odgovoru stoji kako je upis djeteta u dječji vrtić uvjetovan urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja. 

 

Sjednica je završena u 21 sat.

Klasa: 601-05/22-01/5

Ur. broj: 2181/47-1-22-02