Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 4.5.2022.g. u sobi dnevnog boravka Dječjeg vrtića „Selca“ i započela je u 17:00 sati.

 Na sjednici su prisutni:

 • predsjednica UV : Antonela Bošković,
 • predstavnik Osnivača : Katarina Čurković
 • predstavnik Osnivača: Pero Trutanić
 • predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić
 • predstavnik roditelja: Zorana Nižetić
 • ravnateljica Dječjeg vrtića „Selca“: Petra Nižetić (Nikice),

 

Predsjednica Dječjeg vrtića „Selca“ je pozdravila sve prisutne i predložila je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sjednice UV održane 9.3.2022.g.
 2. Prijedlog ravnateljice o raspisivanju  natječaja  za radno mjesto spremačice na određeno vrijeme (12 mjeseci) s nepunim radnim vremenom (30 sati tjedno)
 3. Rasprava o Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću“Selca“ donesenom na 11. sjednici Upravnog vijeća 14. svibnja 2021.g.
 4. Imenovanje Povjerenstva za upis djece u pedagošku godinu 2022./2023.
 5. Donošenje Odluke o upisu djece u pedagošku godinu 2022./2023.
 6. Dogovor oko organizacije ljetnog rada matičnog vrtića u Selcima i područnog vrtića u Povljima
 1. Razno…

Ad 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik s prethodne 8. sjednice, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica.

Predsjednica je dala Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

Ad 2. Predsjednica je dala riječ ravnateljici da obrazloži svoj prijedlog o raspisivanju  natječaja  za radno mjesto spremačice na određeno vrijeme (12 mjeseci) s nepunim radnim vremenom (30 sati tjedno).

Jednoglasno je usvojen prijedlog ravnateljice.

Ad 3. Predsjednica je dala riječ ravnateljici.

Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je poslala Program Dječjeg vrtića Selca MZO na izdavanje suglasnosti za navedeni program. Napomenula je kako bi od iduće pedagoške godine, a nakon dobivanja suglasnosti MZO, krenuli s provođenjem cjelodnevnog programa rada, te kako je zbog toga potrebno uvesti izmjene i dopune u postojeći Pravilnik o upisima.

Svi prisutni su u svom pozivu dobili “Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Selca“. Osim izmjene u programima koji bi se provodili u Dječjem vrtiću “Selca”, ravnateljica je smatrala važnim da novi članovi Upravnog vijeća imenovani od strane Osnivača, dobiju Pravilnik na uvid.  Zatražila je od njih komentare o Pravilniku. Pokrenuta je rasprava.

Nakon rasprave, unesene su sljedeće izmjene i dopune Pravilnika u članku br. 6., 7., 10., 11. i 12.

Ad 4. Budući u Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću“Selca“, u članku 16. piše kako Upravno vijeće imenuje povjerenstvo za upis djece, Predsjednica Upravnog vijeća daje na glasanje imenovanje Povjerenstva za upis djece koje će razmatrati zahtjeve za upis s pratećom dokumentacijom, u sljedećem sastavu:

 • ravnatelj/ica – predsjednik/ica Povjerenstva Petra Nižetić, Nikice
 • stručni suradnik/ica – član pedagoginja Ivana Gadže
 • član Upravnog vijeća kao predstavnik osnivača – član Antonela Bošković.

Prijedlog je dan na raspravu i jednoglasno je usvojen.

Ad 5. Predsjednica je dala riječ ravnateljici da iznese Odluku o upisu djece u pedagošku 2022./2023. godinu. Otvorena je rasprava o Odluci.

S usvajanjem Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Selca“ s navedenim izmjenama i dopunama, može se krenuti s odlukom o upisu djece u novu pedagošku godinu.

Upisi će se provoditi od 23.svibnja 2022.g. do 3.lipnja 2022.g., a rezultati o upisima  bit će objavljeni do 20. lipnja 2022.godine.

Predsjednica je dala na glasanje Odluke o upisu djece u pedagošku 2022./2023. godinu.

Svi prisutni su se složili s prijedlogom.

Ad 6. Predsjednica je dala riječ ravnateljici.

Ravnateljica je izvijestila prisutne, kako je ljetni rad Dječjeg vrtića “Selca” u matičnom vrtiću organiziran kroz mjesece srpanj i kolovoz, dok je u područnom vrtiću ljetni rad organiziran samo kroz mjesec srpanj, s tim da se roditeljima korisnika usluga područnog vrtića nudi mogućnost korištenja usluga matičnog vrtića tijekom mjeseca kolovoza.

Ravnateljica je predložila da rad s djecom u mjesecu kolovozu bude organiziran do 26.kolovoza 2022.g., a da rad s djecom u novoj pedagoškoj godini započne 5. rujna 2022.g. Kroz tjedan od 29. kolovoza 2022.g. do 4.rujna 2022.g. bit će organizirano generalno čišćenje dječjeg vrtića i priprema za novu pedagošku godinu.

Ad.7. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako za točku Razno ima za raspraviti, zamolbu koja joj je stigla danas putem e-maila a vezana je za upis djeteta koje bi krenulo u vrtić sada u šestom mjesecu. Ravnateljica je pročitala pristigli mail. Ravnateljica je napomenula kako se radi o korištenju usluga vrtića samo kroz mjesec lipanj.

Nakon rasprave, jednoglasno je usvojen prijedlog Predsjednice da se na zaprimljenu molbu odgovori negativno (sukladno Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Selca).

Sjednica je završena u 18:30 sati.

Klasa: 601-05/22-01/3

Ur. broj: 2181/47-1-22-02