Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća d.v. „Selca“ održana je 26.9.2019.g sa sljedećim dnevnim redom:

Dnevni red:

  1. Razmatranje pristiglih molbi na natječaj za:

–    stručni suradnik/ica – (bilo koje stuke: psiholog, logoped, defektolog) – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta)

–    kuharica – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

  1. Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2018./2019.g.
  2. Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2018./2019.g. pedagoginje Ružice Babarović
  3. Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića „Selca“ za pedagošku godinu 2019./2020.g.
  4. Kurikulum dječjeg vrtića „Selca“ za pedagošku godinu 2019./2020.g.

 

Budući se nitko nije javio na natječaj za stručnog suradnik, Predsjednik je dao na usvajanje prijedlog da se ponovo raspiše natječaj za stručnog suradnika/icu (bilo koje stuke: psiholog, logoped, defektolog) – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta).

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Na radno mjesto kuharice primljena je Gorana Vuković.

 

Usvojeno je Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2018./2019.g.

Usvojeno je Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2018./2019.g. pedagoginje Ružice Babarović

Usvojen je Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića „Selca“ za pedagošku godinu 2019./2020.g.

Usvojen je Kurikulum dječjeg vrtića „Selca“ za pedagošku godinu 2019./2020.g.