Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 24. studenog 2021. godine u sobi dnevnog boravka Dječjeg vrtića „Selca“ i započela je u 17:00 sati.

Na sjednici su prisutni:

  • predsjednica UV : Antonela Bošković,
  • predstavnik Osnivača : Simon Eterović
  • predstavnik roditelja: Zorana Nižetić
  • ravnateljica Dječjeg vrtića „Selca“: Petra Nižetić (Nikice),

Odsutni:

  • predstavnik Osnivača: Katarina Čurković
  • predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić

Predsjednica Dječjeg vrtića „Selca“ je pozdravila sve prisutne i predložila je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća održane 18. listopada 2021. godine
  2. Razmatranje prijedloga ravnateljice o raspisivanju natječaja za radno mjesto:
  • spremačicu – 1 izvršiteljica na određeno vrijeme (na rok od godine dana) s nepunim radnim vrijemenom
  • stručni suradnik/ica – pedagog/inja – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno, nepuno radno vrijeme

 

Ad. 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik sa prethodne 4. sjednice, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica.

Predsjednica je dala Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

Ad. 2. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako na natječaj za spremačicu – 1 izvršiteljicu na određeno vrijeme (na rok od godine dana) s nepunim radnim vrijemenom opet  nije pristigla ni jedna molba. Budući da nam je potrebna spremačica, ravnateljica predlaže da se ponovno raspiše natječaj za navedeno radno mjesto te da obavijest proširimo i na društvene mreže.

Predsjednica Vijeća dala je prijedlog na glasanje i isti je jednoglasno usvojen.

Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je pedagoginja Ružica Babarović prešla na novo radno mjesto. Budući da ima slobodna dva sata tjedno do pune satnice, pristala je ostati u radnom odnosu kod nas dok se ne provede natječaj za novog pedagoga. Pedagog je stručni suradnik kojeg vrtić mora imati sukladno Državnom pedagogškom standardu, stoga ravnateljica predlaže raspisivanje natječaja za stručnog suradnik/ica pedagoga/inju – 1 izvršitelja/icu na neodređeno,  nepuno radno vrijeme.

Predsjednica Vijeća dala je prijedlog na glasanje i isti je jednoglasno usvojen.

Sjednica je završena u 18:00 sati.

Klasa: 601-05/21-01/11

Ur. broj: 2104/07-05-01-21-02