Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća DV „Selca“ održana je 23.09.2020.g sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa sjednice UV održane 1.9.2020.
  2. Prijedlog ravnateljice o imenovanju gđe Zorane Nižetić kao predstavnika roditelja u Upravno vijeće dječjeg vrtića „Selca“
  3. Razmatranje pristiglih molbi na natječaj za:
  • stručni suradnik/ica – pedagog/inja – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno, ne puno radno vrijeme
  1. Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića „Selca“ za pedagošku godinu 2020./2021.g.
  2. Kurikulum dječjeg vrtića „Selca“ za pedagošku godinu 2020./2021.g.
  3. Razno…

Predsjednik UV je pozdravio sve prisutne i krenuo na usvajanje dnevnog reda.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.

Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik sa 1. sjednice u ovoj pedagoškoj godini, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica. Predsjednik je dao Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

Ad.2.

Predsjednik je dao riječ ravnateljici.

Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je na prvom roditeljskom sastanku u ovoj pedagoškoj godini, gđa Zorana Nižetić izabrana za predstavnika roditelja u upravno vijeće dječjeg vrtića.

Predsjednik je dao na glasanje da se gđa Zorana Nižetić imenuje za predstavnika roditelja u upravno vijeće dječjeg vrtića „Selca“ na mandat od 4 godine. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad. 3.

Ravnateljica je izvijestila prisutne kako su na natječaj za –   stručnog suradnika/icu – pedagoga/icu – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno,  ne puno radno vrijeme pristigle 2 molbe: Jedna od Ružice Babarović – magistra pedagogije i magistra edukacije talijanskog jezika i književnosti, a druga od Jasne Kusanović, – magistra edukacije engleskoj jezika i književnosti i magistra pedagogije.

Utvrđeno je da je dokumentacija pristiglih molbi potpuna.

Nakon razmatranja priložene dokumentacije, predsjednik UV-a je prisutnima dao na usvajanje prijedlog da se u radni odnos na mjesto stručnog suradnik/ica – pedagog – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno primi Ružica Babarović kao stručni suradnik pedagog.

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

Ad 4.

Svi prisutni su u svom pozivu dobili primjerak Godišnjeg plana i programa rada dječjeg vrtića „Selca“ za pedagošku godinu 2020./2021.g.

Nakon rasprave, predsjednik je dao na usvajanje Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića „Selca“ za pedagošku godinu 2020./2021.g.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

 Ad.5.

Svi prisutni su u svom pozivu dobili primjerak Kurikuluma dječjeg vrtića „Selca“ za pedagošku godinu 2020./2021.g.

Nakon rasprave, predsjednik je dao na usvajanje Kurikulum dječjeg vrtića „Selca“ za pedagošku godinu 2020./2021.g.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad.6.

Predsjednik je dao na glasanje prijedlog da se  osnovica plaće uskladi s trenutnom osnovicom plaće službenika i zaposlenika u javnim službama i on je jednoglasno usvojen.

Sjednica je završena u 19.30 h.

KLASA: 601-01/20-01/07

Ur. BROJ: 2104/07-05-01-20-07