Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 23. veljače 2021. godine u prostorijama dječjeg vrtića „Selca“. Započela je u 18:00 sati.

Na sjednici su prisutni: predsjednik Upravnog vijeća: dr. Marčelo Štambuk, predstavnici Osnivača: Vedran Mošić, i Zoran Vrsalović, predstavnik roditelja: Zorana Nižetić, predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Selca“: Petra Nižetić (Nikice)

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravio je sve prisutne i predložio je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa sjednice UV održane 18.2.2021.
  2. Donošenje odluke o poništenju natječaja za odgojitelja pripravnika

Predsjednik je dao riječ ravnateljici.

Ad 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik sa 7. sjednice u ovoj pedagoškoj godini, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica. Predsjednik je dao Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

 Ad 2. Predsjednik je dao riječ ravnateljici da obrazloži drugu točku dnevnog reda.

Ravnateljica je prisutnima pročitala mail stručne savjetnice za zapošljavanje HZZ-a, Antonije Radman, u kojem navodi kako je zahtjev za mjeru  „Potpora za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo – javne službe“ ocijenjen negativno iz razloga što Ministarstvo znanosti i obrazovanja još nije donijelo odluku o broju pripravnika koji se mogu primiti u 2021.g..

Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je kontaktirala savjetnicu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Larisu Ott Filipović, koja je navela da će MZO uskoro uputiti dopis vrtićima o planu prijema pripravnika u predškolskim ustanovama u 2021.g.

S obzirom da je natječaj za odgojitelja pripravnika bio objavljen s namjerom korištenja mjere HZZ-a kojom bi se isti financirao, predloženo je poništenje natječaja za odgojitelja pripravnika. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Odlučeno je da će se pričekati plan prijema pripravnika, i postupit će se prema njihovim uputama kako bi se iskoristila mjera „Potpora za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo – javne službe“

Sjednica je završena u 19:00 sati.

KLASA: 601-05/21-01/03

BROJ: 2104/07-05-01-21-02