Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 21. prosinca 2021. godine u sobi dnevnog boravka Dječjeg vrtića „Selca“ i započela je u 18:30 sati.

Na sjednici su prisutni:

 • predsjednica UV : Antonela Bošković,
 • predstavnik Osnivača : Simon Eterović
 • predstavnik roditelja: Zorana Nižetić
 • ravnateljica Dječjeg vrtića „Selca“: Petra Nižetić (Nikice),

 Odsutni:

 • predstavnik Osnivača: Katarina Čurković
 • predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić

Predsjednica Dječjeg vrtića „Selca“ je pozdravila sve prisutne i predložila je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća održane 24. studenog 2021. Godine
 2. Razmatranje pristiglih molbi na natječaj za:
 • spremačicu – 1 izvršiteljic na određeno vrijeme (na rok od godine dana) s nepunim radnim vrijemenom
 • stručnog/nu suradnika/icu – pedagoga/inju – 1 izvršitelja/icu – na neodređeno, ne puno radno vrijeme

3. Razmatranje prijedloga ravnateljice o raspisivanju natječaja za radno mjesto:

 • stručni suradnik/ica – pedagog/inja – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno, ne puno radno vrijeme
 • odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno, puno radno vrijeme
 1. Prijedlog Financijskog plana za 2022.g. i projekcije za 2023.g. i 2024.g.

Ad. 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik sa prethodne 5. sjednice, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica.

Predsjednica je dala Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

Ad. 2. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je na natječaj za spremačicu – 1 izvršiteljicu na određeno nepuno radno vrijeme pristigla jedna molba i to gđe Katarine Tonšić Radić. Pregledom je evidentirano da je dokumentacija potpuna, te je Predsjednica dala na usvajanje prijedlog da se Katarina Tonšić Radić  primi na određeno, nepuno radno vrijeme, kao spremačica, na rok od godinu dana.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

 

Ravnateljica je izvijestila prisutne kako na natječaj za stručnog suradnik/ica pedagoga/inju – 1 izvršitelja/icu na neodređeno,  nepuno radno vrijeme nije pristigla ni jedna molba.

Ad.3. Budući je pedagog stručni suradnik kojeg vrtić mora imati sukladno Državnom pedagogškom standardu, ravnateljica predlaže ponovo raspisivanje natječaja za stručnog suradnik/ica pedagoga/inju – 1 izvršitelja/icu na neodređeno,  nepuno radno vrijeme.

Predsjednica Vijeća dala je prijedlog na glasanje i isti je jednoglasno usvojen.

Nakon rasprave o mogućem raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu na neodređeno, dogovoreno je kako će se pričekati još neko vrijeme do raspisivanja natječaja kako ne bi došlo do pojave viška radne snage.

            Ad.4. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Prijedlog financijskog plana za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Predsjednica je dala riječ ravnateljici da obrazloži Financijski plan za 2022. godinu.

Ravnateljica je krenula s podatkom kako je Osnivač za 2022. godinu za Dječji vrtić „Selca“ iz svog proračuna namijenio 1.200.000,00 kuna. Ostali prihodi koje naš vrtić ima su uplate roditelja za usluge dječjeg vrtića za koje su od listopada ove godine formirane nove cijene. Kad se sve zbroji, očekuju nas prihodi od 1.470.000,00kuna.

Temeljem tog iznosa, ravnateljica je složila financijski plan kojeg je iznijela prisutnima po stavkama u planu, a pritom je uspoređivala iznose koji su se u istim stavkama izdvojili u protekloj 2021. godini.

Također je prošla i stavke za projekcije financijskog plana za 2023. i 2024. godinu.

Predsjednica Upravnog vijeća je pokrenula raspravu o Financijskom planu.

Nakon rasprave, predsjednica je dala na usvajanje prijedlog Financijskog plana za 2022. godinu i projekcije za 20223 i 2024. godinu.

Budući nije bilo izmjena, jednoglasno je usvojen Financijski plan za za 2022. godinu. i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Sjednica je završena u 20 sati.

Klasa: 601-05/21-01/15

Ur. broj: 2104/07-05-01-21-02