Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća DV „Selca“ održana je 20.1.2020.g sa sljedećim dnevnim redom:

Dnevni red:

1. Razmatranje pristiglih molbi na natječaj za:

– stručnog suradnika/icu – (bilo koje stuke: psiholog, logoped, defektolog) – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta)

Jednoglasno je usvojen prijedlog Predsjednika da se gđa Ivana Ferić pozove na razgovor za posao i ukoliko zadovolji primit će se u radni odnos na određeno, puno radno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta) s probnim rokom.