Sjednica Upravnog vijeća

Na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 14.05.2018.g. raspravljane su sljedeće točke dnevnog reda:

  1. Zamolba za upis djeteta u dječji vrtić „Selca“:
  • Barbara Bošković
  • Franka Sviben
  1. Zamolba za oslobađenje plaćanja duga prema vrtiću i oslobađanje plaćanja usluga dječjeg vrtića „Selca“
  2. Radno vrijeme dječjeg vrtića „Selca“ (šestosatni boravak pretvoriti u desetosatni) i formiranje cijene usluge