Sjednica Upravnog vijeća

Na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 18.10.2018.g. raspravljane su sljedeće točke dnevnog reda:

  1. Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2017./2018.g.
  2. Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića „Selca“ za pedagošku godinu 2018./2019.g.
  3. Zamolba pedagoginje Sanje Jurić, koja je na porodiljnom dopustu, da joj se odobri mirovanje radnog odnosa do navršene treće godine života djeteta
  4. Ostavka Darije Trutanić na mjesto ravnateljice DV Selca
  5. Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice dječjeg vrtića “Selca”
  6. Zamolba od strane predstavnika roditelja da se odobri prijevremeno pohađanje vrtića odnosno djece koja još nemaju navršene tri godine a upisani su u cjelodnevni program