Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća DV „Selca“ održana je 19.2.2020.g sa sljedećim dnevnim redom:

Dnevni red:

  1. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i utvrđivanje koeficijenata

Nakon razmatranja, usvojen je prijedlog Predsjednika da se u Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu uvedu sljedeći opisi poslova:

  • Voditelj/ica kraćeg programa kinezioloških aktivnosti za djecu predškolske dobi i
  • Voditelj/ica za poticanje i razvoj komunikacije na engleskom jeziku.

Ravnateljica se obvezuje donijeti Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu u kojem će biti ugrađena navedena radna mjesta, te će ih zajedno s Dopisom poslati Općinskom vijeću na suglasnost.