Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 18. veljače 2021. godine u prostorijama dječjeg vrtića „Selca“. Započela je u 18:00 sati.

Na sjednici su prisutni: predsjednik Upravnog vijeća: dr. Marčelo Štambuk, predstavnik Osnivača: Vedran Mošić, predstavnik roditelja: Zorana Nižetić, predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Selca“: Petra Nižetić (Nikice); odsutni:  predstavnik Osnivača:  Zoran Vrsalović

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravio je sve prisutne i predložio je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa sjednice UV održane 26.01.2021.
  1. Razmatranje pristiglih molbi na natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice – pripravnika/ice na određeno vrijeme (12 mjeseci) s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) i traženje sufinanciranja od HZZ

Predsjednik je dao riječ ravnateljici.

Ad 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik sa 6. sjednice u ovoj pedagoškoj godini, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica. Predsjednik je dao Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

Ad 2. Predsjednik je dao riječ ravnateljici da izvijesti prisutne o pristiglim molbama na  natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice – pripravnika/ice na određeno vrijeme (12 mjeseci) s punim radnim vremenom (40 sati tjedno).

Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je na  natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice – pripravnika/ice na određeno vrijeme (12 mjeseci) s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) pristigla samo jedna molba i to one M. M. Š. Utvrđeno je da je dokumentacija potpuna.

Dogovoreno je da je sljedeći korak podnijeti zahtjev za odobrenje mjere aktivnog zapošljavanja u 2021.g. Hrvatskom zavodu za zapošljavanje „Potpora za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo – javne službe“ i samim time odobrenje sufinanciranja odgojitelja pripravnika.

Predsjednik je dao na glasanje da se nakon odobrenja zahtjeva na radno mjesto odgojitelja/ice – pripravnika/ice na određeno vrijeme (12 mjeseci) s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) primi M.M.Š.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 3. Iako nije bilo na dnevnom redu, ravnateljica je pokrenula raspravu o dosadašnjim i da se razmotre buduće odluke vezane uz rad vrtića vezano za suzbijanje virusa COVID-19.

Predsjednik Upravnog vijeća osvrnuo se na trenutnu situaciju u vrtiću i općini oko virusa COVID-19. Trenutno je ovaj tjedan od srijede iz mjera predostrožnosti zatvoren dječji vrtić zbog pojave temperature kod jednog djeteta, a u međuvremenu ih se javilo još dvoje. Poznati su rezultati testiranja prvog djeteta i ono je negativno na virus COVID-19. Za ostale se čekaju rezultati.

Pokrenuta je rasprava, te je zaključeno kako će dječji vrtić „Selca“ započeti s radom u ponedeljak, 22.2.2021.g. U slučaju pojave temperature kod pojedinog djeteta, odgojna skupina se neće odmah zatvarati. Roditelj treba kontaktirati liječnika djeteta i u dogovoru s njim  i epidemiologom odlučiti o testiranju djeteta. Ako se dijete testira i dobije pozitivan rezultat n avirus, tada će se odgojna skupina zatvoriti po preporuci epidemiologa. U koliko roditelj odluči da neće testirati dijete, obavezan je zadržati ga kod kuće 10 dana koliko traje izolacija osoba pozitivnih na virus. Ostali roditelji će svakako biti obaviješteni o pojavi temperature kod djeteta iste odgojne skupine kako bi sami dionijeli odluku hoće li dovoditi svoje dijete u vrtić ili ne.

Sjednica je završena u 19:00 sati.

KLASA: 601-05/21-01/02

BROJ: 2104/07-05-01-21-02