Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 18. listopada 2021. godine u sobi dnevnog boravka Dječjeg vrtića „Selca“ i započela je u 17:00 sati. 

Na sjednici su prisutni:

 • predsjednica UV : Antonela Bošković,
 • predstavnik Osnivača : Katarina Čurković
 • predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić
 • predstavnik roditelja: Zorana Nižetić
 • ravnateljica Dječjeg vrtića „Selca“: Petra Nižetić (Nikice),

Odsutni:

 • predstavnik Osnivača: Simon Eterović

Predsjednica Dječjeg vrtića „Selca“ je pozdravila sve prisutne i predložila je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća održane 30. rujna 2021. godine
 2. Razmatranje pristiglih molbi na natječaj za:
 • spremačicu – 1 izvršiteljica na određeno vrijeme (na rok od godine dana) s nepunim radnim vrijemenom
 • odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (do povratka zaposlenice s bolovanja)
 • odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno, puno radno vrijeme
 • voditelj/ica kraćeg programa kineziološke aktivnosti – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme (na rok od godine dana) u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno): odgojitelj predškolske djece uz uvjete utvrđene programom; nastavnik predškolskog odgoja uz uvjete utvrđene programom; osoba koja ispunjava uvjete za učitelja tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi
 1. Razno: procijepljenost djece

Ad. 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik sa prethodne 3. sjednice, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica.

Predsjednica je dala Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

Ad. 2. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako na natječaj za –        spremačicu – 1 izvršiteljicu na određeno vrijeme (na rok od godine dana) s nepunim radnim vrijemenom nije pristigla ni jedna molba. Budući nam je potrebna spremačica, ravnateljica predlaže da se ponovno raspiše natječaj za navedeno radno mjesto te da obavijest proširimo i na društvene mreže.

Predsjednica Vijeća dala je prijedlog na glasanje i isti je jednoglasno usvojen.

Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je na natječaj za –    odgojitelj/icu – 1 izvršitelj/icu – na određeno, puno radno vrijeme (do povratka zaposlenice s bolovanja) pristigla jedna molba  i to Fani Kusanović.  Utvrđeno je da je dokumentacija potpuna.

Nakon razmatranja priložene dokumentacije, predsjednica UV-a je prisutnima dala na usvajanje prijedlog da se u radni odnos na mjesto     odgojiteljice – 1 izvršiteljice – na određeno,  puno radno vrijeme (do povratka zaposlenice s bolovanja) primi Fani Kusanović.

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je na natječaj za –    odgojitelj/icu – 1 izvršitelj/icu – na neodređeno, puno radno vrijeme pristigle jedna molba  i to Marine Rupnik.  Utvrđeno je da je dokumentacija potpuna.

Nakon razmatranja priložene dokumentacije, predsjednica UV-a je prisutnima dala na usvajanje prijedlog da se u radni odnos na mjesto     odgojiteljice – 1 izvršiteljice – na neodređeno, puno radno vrijeme primi Marina Rupnik.

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je na natječaj za voditelj/ica kraćeg programa kineziološke aktivnosti – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme (na rok od godine dana) u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno): odgojitelj predškolske djece uz uvjete utvrđene programom; nastavnik predškolskog odgoja uz uvjete utvrđene programom; osoba koja ispunjava uvjete za učitelja tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi pristigla jedna molba i to ona g. Petra Prke koji ima diplomu magistra fizičke kulture.

Utvrđeno je da je dokumentacija potpuna te je predsjednica dala na usvajanje prijedlog da se Petar Prka primi za voditelja kraćeg programa kineziološke aktivnosti na određeno vrijeme u nepunom  radnom vremenu (na rok od godine dana).

Ad.3. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako roditelji donijeli novu potvrdu o sistmatskom pregledu djeteta prema kojoj je u planu cijepljenje djeteta tokom mjeseca studenog. Potvrdu je proslijedila i zdravstvenoj voditeljici koja je potvrdila da je potvrda u redu.

Ravnateljica je napomenula kako je mailom kontaktirala par roditelja koji su imali plan cijepljenja poslije ljeta. Zbog bolesti djece, cijepljenja su za sad stavljena na čekanje dok djeca malo ne ojačaju. Ravnateljica je rekla kako će nakon ponovnog polaska djece u vrtić, pričekati dva tjedna do ponovnog slanja obavijesti i traženja povratne informacije o preostalom cijepljenju.

Sjednica je završena u 18 sati.

Klasa: 601-05/21-01/13

Ur. broj: 2104/07-05-01-21-02