21. sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 16. kolovoza 2023. godine u sobi dnevnog boravka Dječjeg vrtića „SELCA“ i započela je u 11 sati.

Na sjednici su prisutni:

 • predsjednica UV : Antonela Bošković,
 • predstavnik Osnivača : Katarina Čurković
 • predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić
 • ravnateljica Dječjeg vrtića „SELCA“: Petra Nižetić

Opravdano odsutna:

 • predstavnik Osnivača: Pero Trutanić
 • predstavnik roditelja: Zorana Nižetić

Predsjednica Dječjeg vrtića „SELCA“ je pozdravila sve prisutne i predložila je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sjednice UV održane 5.7.2023.g.
 2. Razmatranje pristiglih molbi na natječaj za:
 • odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje i nastavno rodiljni dopust)
 • spremačicu na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (30 sati tjedno)
 • asistent/pomoćnik/ca u radu s djecom s teškoćama u razvoju- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (do 30.06.2024.g.) na pola radnog vremena  (20 h    tjedno)

3.Razmatranje prijedloga ravnateljice o raspisivanju natječaja za radno mjesto:

  • odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje i nastavno rodiljni dopust)

  4. Razno…

    Ad 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik s prethodne 20. sjednice, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica.

   Predsjednica je dala Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

   Ad.2. Predsjednica je dala riječ ravnateljici.

   Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je na  natječaj za radno mjesto spremačice na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (30 sati tjedno) pristigla samo jedna molba i to Suzane Radošević. Utvrđeno je da je dokumentacija potpuna. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je to molba gospođe koja je u radnom odnosu od ožujka 2021,g, te kako je zadovoljna njenim dosadašnjim radom.

   Predsjednica je otvorila raspravu, a nakon  iste dala na glasanje prijedlog da se u radni odnos na radno mjesto spremačice na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (30 sati tjedno) primi Suzana Radošević.

   Prijedlog je jednoglasno usvojen.

   Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je na  natječaj za radno mjesto asistent/pomoćnik/ca u radu s djecom s teškoćama u razvoju-  1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (do 30.06.2024.g.) na pola radnog vremena  (20 h    tjedno) pristigla jedna molba i to Dajane Tonšić. Utvrđeno je da je dokumentacija potpuna.

   Predsjednica je otvorila raspravu, a nakon  iste dala na glasanje prijedlog da se u radni odnos na radno mjesto asistent/pomoćnik/ca u radu s djecom s teškoćama u razvoju-  1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (do 30.06.2024.g.) na pola radnog vremena  (20 h    tjedno) primi Dajana Tonšić.

   Ravnateljica je izvijestila prisutne kako na natječaj za: odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje i nastavno rodiljni dopust) nije pristigla ni jedna molba.

   Ad.3. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako trebaju ponovo raspisati natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje i nastavno rodiljni dopust) jer se na prošli natječaj nitko nije javio.

   Predsjednica je pokrenula raspravu.

   Predsjednica daje na glasanje prijedlog ravnateljice  za raspisivanjem natječaja za radno mjesto –            odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje i nastavno rodiljni dopust).

   Prijedlog je jednoglasno usvojen.

   Ad.4. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je dobila odgovor od Ministarstva zdravstva na dopis kojeg je poslala na više e-mail adresa, a vezano je uz zahtjev g. A. N. da želi dogovor na neka pitanja u vezi cijepljenja. Istaknula je kako su je upućivali na razna mjesta po odgovore, i kad je odustala da će dobiti pisani konkretni odgovor. Odgovor je naslovljen  na dječji vrtić i na gospodina A. N. Zaključak dopisa je kako se upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.

   Sjednica je završena u 12 sati.

   Klasa: 007-03/23-01/5

   Ur. broj: 2181-47-1-23-2