Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 15 travnja 2021. godine u prostoriji dječjeg vrtića, a započela je u 18:00 sati.

Na sjednici su prisutni:

  • predsjednik Upravnog vijeća: dr. Marčelo Štambuk,

predstavnik Osnivača : Vedran Mošić

predstavnik Osnivača:  Zoran Vrsalović

  • predstavnik roditelja: Zorana Nižetić
  • predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić
  • ravnateljica Dječjeg vrtića „Selca“: Petra Nižetić (Nikice) 

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravio je sve prisutne i predložio je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

 Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa sjednice UV održane 23.2.2021.g..
  1. Prijedlog ravnateljice o raspisivanju natječaja  za radno mjesto odgojitelja/ice – pripravnika/ice na određeno vrijeme (12 mjeseci) s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)
  2. ..

 Predsjednik je dao riječ ravnateljici.

Ad 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik sa 8. sjednice u ovoj pedagoškoj godini, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica. Predsjednik je dao Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

 Ad 2. Predsjednik je dao riječ ravnateljici da obrazloži svoj prijedlog o raspisivanju  natječaja  za radno mjesto odgojitelja/ice – pripravnika/ice na određeno vrijeme (12 mjeseci) s punim radnim vremenom (40 sati tjedno).

Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je u mjesecu ožujku putem linka na stranicama MZO iskazala interes za korištenje mjere pripravništva u 2021. godine. Danas je dobila dopis MZO s predmetom: Plan prijema pripravnika u 2021. godini i s radošću je izjavila kako se Dječji vrtić „Selca“ nalazi na popisu odabranih predškolskih ustanova.

Budući i dalje postoji potreba za dodatnim odgojiteljem u grupi i sa željom da naš vrtić ostvari potpunu sigurnost djece te se omogući da tijekom vremena provedenom u vrtiću sva djeca razvijaju svoje potencijale i interese te ostvaruju sve Kurikulumom i Godišnjim planom i programom planirane dobrobiti, ravnateljica predlaže da se raspiše natječaj za odgojitelja/icu – pripravnika/icu koji/a će se primiti u radni odnos kao drugi odgojitelj u grupi na rok od 12 mjeseci na puno radno vrijeme.

Predsjednik je otvorio raspravu, a nakon iste dao prijedlog ravnateljice na glasanje.

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

Sjednica je završena u 19:00 sati.

KLASA: 601-05/21-01/04

BROJ: 2104/07-05-01-21-02