Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 14. svibnja 2021. godine u prostoriji dječjeg vrtića, a započela je u 18:00 sati.

Na sjednici su prisutni:

  • predsjednik Upravnog vijeća: dr. Marčelo Štambuk,

predstavnik Osnivača: Vedran Mošić

predstavnik Osnivača:  Zoran Vrsalović

  • ravnateljica Dječjeg vrtića „Selca“: Petra Nižetić (Nikice),

Opravdano su odsutni:

  • predstavnik roditelja: Zorana Nižetić
  • predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravio je sve prisutne i predložio je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa sjednice UV održane 29.4.2021.
  2. Razmatranje pristiglih molbi na natječaj  za radno mjesto spremačice na određeno vrijeme (12 mjeseci) s nepunim radnim vremenom (30 sati tjedno)
  3. Prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Selca“
  4. Donošenje Odluke o upisu djece u pedagošku godinu 2021./2022.
  5. Dogovor oko organizacije ljetnog rada područnog vrtića u Povljima
  6. Prijedlog za usvajanje „Izvršenja financijskog plana Dječjeg vrtića „Selca“ za 2020.g.“

 Predsjednik je dao riječ ravnateljici.

 Ad 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik sa 10. sjednice u ovoj pedagoškoj godini, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica. Predsjednik je dao Zapisnik na raspravu i usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

Ad 2. Nakon rasprave, jednoglasno je usvojen prijedlog Predsjednika da se u radni odnos na radno mjesto spremačice na određeno vrijeme (12 mjeseci, do 16.5.2022.g.) s nepunim radnim vremenom (30 sati tjedno) primi Suzana Radošević.

Ad 3. Nakon rasprave o unešenim izmjenama u prijedlog pravilnika o upisu djece, Predsjednik je dao na glasanje usvajanje Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obeza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Selca”.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 4. Predsjednik je dao riječ ravnateljici da iznese Odluku o upisu djece u pedagošku 2021./2022. godinu. Otvorena je rasprava o Odluci.

S usvajanjem Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću“Selca“ s navedenom izmjenom, može se krenuti s odlukom o upisu djece u novu pedagošku godinu.

Ravnateljica je izvijestila prisutne kako prema trenutnom broju djece po skupinama te odlaskom predškolaca na jesen u školu u skupine može primiti sljedeći broj djece: – redoviti poludnevni (od 6:30 – 11:30h) troje djece, – redoviti poludnevni (od 12 – 17h) troje djece, redoviti poludnevni (od 7:30 – 13:30h) petero djece i redoviti poludnevni (od7:30 – 13:30h), Područni vrtić u Povljima četvero djece.

Predsjednik je dao na glasanje Odluke o upisu djece u pedagošku 2021./2022. godinu s navedenim okvirnim planom upisa kojeg je iznijela ravnateljica.

Svi prisutni su se složili s prijedlogom.

Ad 5. Predsjednik je dao riječ ravnateljici.

Ravnateljica je izvijestila prisutne, kako je napravila anketu za ljetni rad vrtić roditelja korisnika usluga u matičnom vrtiću, te je prikupila sljedeće prijave: za redoviti poludnevni (od 6:30 – 11:30h) i redoviti poludnevni (od 12 – 17h) šesnaestereo djece, redoviti poludnevni (od 7:30 – 13:30h) dvanaestero djece. Sa roditeljima djece područnog vrtića je napravila usmenu anketu te bi njih devetero djece koristilo usluge tokom ljetnih mjeseci u koliko bude radio područni vrtić.

Predsjednik je otvorio raspravu. Predlažu da se omogući rad područnog vrtića u Povljima tokom mjeseca srpnja, dok bi u osmom mjesecu odgojiteljica koristila godišnji odmor, a spremačica bi se prebacila u matični objekt.

Sa željom da se organizira rad u područnom vrtiću u mjesecu srpnju i organizacijom godišnjih odmora tokom ljetnih mjeseci, članovi upravnog vijeća daju zadatak ravnateljici da pronađe potreban kadar za organizacijom ljetnog rada vrtića.

Nakon rasprave, nije prihvaćena zamolba roditelja za izvanredni upis djeteta u tekućoj pedagoškoj godini.

Ad 6. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića „Selca“ za 2020.g.“. Predsjednik je otvorio raspravu o dokumentu, a nakon iste dao na usvajanje „Izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića „Selca“ za 2020.g.“      Jednoglasno je usvojen.

Ad.7. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako za njih ima izvanrednu točku dnevnog reda. Naime, upravo danas je dobila dopis od HZZ-a: Obavijest o negativnoj ocjeni zahtjeva za mjeru pripravništva za javni sektor jer nisu ispunjeni traženi uvjeti.

Budući naše primanje odgojitelja pripravnika u radni odnos ovisi o odobrenju HZZ za mjeru pripravništva, Predsjednik predlaže poništenje natječaja za odgojitelja pripravnika.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Nastavno na odluku o poništenju natječaja za odgojitelja – pripravnika, ravnateljica predlaže da se ponovno raspiše natječaj za zasnivanje radnog odnosa kroz mjeru HZZ-a- „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za odgojitelja/icu – pripravnika/icu na rok od 12 mjeseci na puno radno vrijeme.

Predsjednik je dao prijedlog ravnateljice na glasanje i on je jednoglasno usvojen.

Sjednica je završena u 19:30 sati.

KLASA: 601-05/21-01/06

UR. BROJ: 2104/07-05-01-21-05