Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća DV „Selca“ održana je 10.7.2020.g sa sljedećim dnevnim redom:

Dnevni red: 

  1. Usvajanje zapisnika sa sjednice UV održane 30.3.2020.
  2. Razmatranje pristiglih prijava za upis u dječji vrtić „Selca“
  3. Postupak kod neprocijepljene djece
  4. Razno…

Na sjednici UV je pročitan zapisnik sa sjednice UV održane 30.3.2020. 

Predsjednik je dao Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

Odobreni su Upisi djece za koje je predana sva tražena dokumentacija.

Članovi UV su se složili s tim da se ne odobre upisi djece koja nisu uredno cijepljena. Postojećim polaznicima, kao i onim novim će se dati rok do kada moraju predati plan cijepljenja za svoje dijete a koje će dobiti u suradnji sa izabranim pedijatrom svog djeteta.

Za ljetni rad dječjeg vrtića “Selca” prijavilo se 29 djece.

Dječji vrtić “Selca” ostaje bez kuharice, te će ubrzo biti raspisan natječaj za radno mjesto kuharice.