Dana 09.ožujka 2017.g. održana je sjednica stručnog aktiva sa sljedećim dnevnim redom:

– Izlaganje odgojiteljice Petre Nižetić (Nikice) sa stručnog skupa  „Praćenje djece i dokumentiranje aktivnosti – pretpostavka kvalitetnog planiranja i oblikovanja kurikuluma odgojne skupine“ održanom 03. veljače 2017.g.  u Splitu.