RODITELJ POMAGAČ

“Sve nas oblikuje i preuređuje ono što volimo”
R.W.Emerson

1. Osobna karta roditelja pomagača

Dominantna potreba
– Trebati i pomagati djetetu

Slika o sebi:
– Emocionalan, topao, blizak

Ključni pojmovi
– Emocije, davanje, prihvaćanje

Komunikacija s djetetom usmjerena je na:
– Zadovoljavanje potreba djeteta, pomaganje i zaštitu djeteta

“Ako je osoba sposobna produktivno voljeti, ona voli i sebe; ako voli samo druge, tada uopće nije sposobna voljeti”

2. Preporuke

  • Roditelj ne treba zadovoljavati potrebe djeteta nego mu omogućiti da ih zadovolji samo! Stvarajte okruženje u kojem djeca sve više mogu i bez vas!
  • Provjerite, pomažete li djetetu kad to njemu ili kad to Vama treba?
  • Pružate li djecu količinu i kakvoću ljubavi razmjerno njihovim ili Vašim trenutnim potrebama?
  • Izbjegavajte poduzimati bilo kakve aktivnosti “umjesto” djeteta, ili “za” dijete, a pokušajte organizirati aktivnosti “s djetetom”, ili još bolje, potičite samostalne aktivnosti djece.
  • Omogućite djeci druženje s manje kompetentnom ili mlađom djecom od sebe. Tako će svako dijete pronaći nekoga kome treba pomoć i zaštita.
  • Pravi pomagač u kazalištu stoji iza, a ne ispred kulise

Izvor: Edita slunjski, Devet lica jednog odgajatelja/roditelja, Mali profesor, Zagreb, 2003.