Obavijest za roditelje

by

Dragi roditelji

Provodimo anketu o radnom vremenu i načinu rada dječjeg vrtića „Selca“.

Molimo Vas da se javite u dječji vrtić gdje će te dobiti anketni listić na kojem će te zaokružiti koje bi radno vrijeme i način rada Vama najviše odgovarali ovisno o vašim privatnim obavezama. Ponuđeno Vam je:

  1. cjelodnevni boravak (najviše 10 sati boravka u vrtiću, u vremenu od 6:30- 16:30h)
  2. poslijepodnevni rad (popodnevna grupa od 14-20h)
  3. smjenski rad (jedan tjedan je vaše dijete u jutarnjoj grupi, a drugi tjedan je u popodnevnoj grupi)
  4. ostalo (Vaš prijedlog):_________________

Naravno, trenutno radno vrijeme, jutarnji šestosatni boravak od 8-14h ostaje fiksno kao jedna opcija.

Ovaj anketni listić treba popuniti najkasnije do petka ujutro (04.05.2018.g.) kako bi nastavili sa daljnjim radom na projektu za naš vrtić.