Upisi u dječji vrtić “Selca” za pedagošku godinu 2018./2019.

by | svi 28, 2018

UPISI U DJEČJI VRTIĆ “SELCA”

ZA NOVU PEDAGOŠKU GODINU

2018./2019. VRŠIT ĆE SE

OD 01.LIPNJA DO 20.LIPNJA 2018. GODINE

Prijave za upis primat će se svakog radnog dana od 7:00h do 13:30h u prostorijama dječjeg vrtića „Selca“.

Zamolbe se primaju za sljedeće programe:

– poludnevni (šestosatni) od 8-14h

– cjelodnevni (desetosatni) od 6:30- 16:30h

Roditelji koji planiraju upisati svoje dijete u d.v. „Selca“ trebaju u vrtiću ili na internet stranici vrtića preuzeti UPITNIK i ZAHTJEV ZA UPIS kojeg će popuniti i predati zajedno sa traženom dokumentacijom. Također se predaje potvrda o uplati upisnine (300kn na IBAN HR3523300031100096637 vrtića).

DJECA KOJA SU VEĆ UPISANA U VRTIĆ TREBAJU DONIJETI SAMO NOVO LIJEČNIČKO UVJERENJE.

DJECA KOJA SE PO PRVI PUT UPISUJU U VRTIĆ, TREBAJU DONIJETI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

  • ZAHTJEV ZA UPIS (može se dobiti u upravi vrtića ili na web stranici)
  • KOPIJU RODNOG LISTA
  • UPITNIK
  • UVJERENJE ILI POTVRDA O PREBIVALIŠTU ILI PRESLIKA OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA
  • POTVRDU O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU – ispunjava je izabrani liječnik pedijatar
  • KOPIJU UPLATNICE

Na početku pedagoške godine, SVI roditelji potpisuju UGOVOR s dječjim vrtićem.

VAŽNA NAPOMENA:

Bez obzira da li će Vaše dijete krenuti u vrtić početkom ili tokom pedagoške godine, dokumentaciju za upis treba priložiti ODMAH!

Zahtjevi za upis koji budu predani van upisnog roka, biti će predani Upravnom vijeću na razmatranje!

MOLIMO RODITELJE DA POŠTUJU ZADANE ROKOVE!!!