U listopadu je potpisan ugovor sa školom stranih jezika “Jezici Eklata”, a prvi sat je odžan 06.10.2014.g. sa 18 polaznika. Profesorica Karla Marinković zadnji je sat održala 25.05.2015.g. kada je upriličena Završna svečanost uz prigodni program i dodjelu diploma.