Nakon što je zbog loših vremenskih uvjeta nekoliko puta odgođen, 12.06.2013.g. napokon je organiziran izlet u PARK PRIRODE – SUTIVAN. Prijevoz autobusom “Valiž” osigurala je i financirala općina Selca, a roditelji ručak u restoranu parka prirode. Na izletu dogovorenom u suradnji s gosp. Jurićem sudjelovalo je 35-ero djece, 13 roditelja i 2 odgojiteljice. Bio je ovo poseban doživljaj za svu djecu koja su uživala u igri na toboganu, trampulinu i ostalim spravama. Vidjeli su puno životinja i imali prilike jahati na poniju. Bio je ovo nezaboravan izlet kojega ćemo nastojati ponoviti.