Športska igraonica “Ciciban” započela je s održavanjem satova u našem vrtiću nakon potpisivanja ugovora. Voditeljica Božena Tokić prvi je sat održala 13.10.2014.g. sa 19 polaznika, a sa satovima je završila krajem svibnja 2015.g.