OSVRT NA PROVEDBU PROJEKTA “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Selca”

Projekt “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Selca”, kojeg zajednički provode Općina Selca i Dječji vrtić Selca, bliži se svome kraju, a u prethodnih 27 mjeseci provedbe ostvareni su svi predviđeni pokazatelji uspješnosti provedbe projekta, a pojedini su i značajno nadmašeni.

Roditeljski sastanak za početak nove pedagoške 2021./2022. godine

Organizacija rada Dječjeg vrtića “Selca” / “Povlja; Organizacija rada nakon isteka projekta, nove cijene usluga vrtića i posebnih programa; Način i vrijeme provedbe kraćih posebnih programa tijekom rujna; Kad i kako kreću djeca s liste čekanja, podmirenje računa; Novoupisana djeca – prilagodba; …