Roditeljski sastanak za početak nove pedagoške 2021./2022. godine

Organizacija rada Dječjeg vrtića “Selca” / “Povlja; Organizacija rada nakon isteka projekta, nove cijene usluga vrtića i posebnih programa; Način i vrijeme provedbe kraćih posebnih programa tijekom rujna; Kad i kako kreću djeca s liste čekanja, podmirenje računa; Novoupisana djeca – prilagodba; …

Natječaj

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa kroz mjeru HZZ-a- „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za obavljanje poslova radnog mjesta: odgojitelja/icu – pripravnika/icu – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme (12 mjeseci) s punim radnim vremenom