ZAPOČELA PROVEDBA PROJEKTA UNAPRJEĐENJA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA U SELCIMA

Općina Selca i Dječji vrtić Selca započeli su provedbu projekta “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Selca” kojim se planira postići usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza roditelja u općini Selca na Braču, kroz produženje rada dječjeg vrtića Selca, odnosno uvođenje poslijepodnevne smjene koju će pohađati ukupno 20 djece iz Općine Selca. Jednako tako, projektom se povećava kvaliteta same usluge predškolskog odgoja, kroz ulaganje u ljudske kapacitete, edukaciju i osposobljavanje djelatnika, kroz razvoj i implementaciju posebnih programa te kroz opremanje prostora dječjeg vrtića. Kroz projekt će se zaposliti jedna osoba na radno mjesto odgojitelja/ice, jedna osoba na radno mjesto psihologa/inje, jedna osoba na radno mjesto provoditelja posebnog programa sporta te jedna na radno mjesto provoditelja posebnog programa stranog jezika. Projekt ukupne vrijednosti 1.483.886,53 HRK provodit će se 30 mjeseci, od travnja 2019. do rujna 2021. godine.

Projekt je financiran u stopostotnom iznosu u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., iz Europskog socijalnog fonda.

INFORMACIJE O PROJEKTU:

NAZIV PROJEKTA: Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Selca

NOSITELJ I PARTNERI: Nositelj projekta je Općina Selca, a partner na projektu Dječji vrtić Selca

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projektom se planira postići usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza roditelja u općini Selca na Braču, kroz produženje rada dječjeg vrtića Selca, odnosno uvođenje poslijepodnevne smjene koju će pohađati ukupno 20 djece iz Općine Selca. Jednako tako, projektom se povećava kvaliteta same usluge predškolskog odgoja, kroz ulaganje u ljudske kapacitete, edukaciju i osposobljavanje djelatnika, kroz razvoj i implementaciju posebnih programa te kroz opremanje prostora dječjeg vrtića.

CILJEVI PROJEKTA: Ovim projektom želimo utjecati na smanjenje regionalnih razlika i prostorne dostupnosti pojedinih usluga te omogućiti djeci i roditeljima u općini Selca jednaku razinu usluge koju uživaju djeca u drugim, neotočnim sredinama, usklađenu s njihovim potrebama, kako bi se omogućilo i novo zapošljavanje roditelja, te lakše usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza roditelja.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Ukupno 20 djece bit će uključeno u provedbu ovog projekta, odnosno u poslijepodnevni rad dječjeg vrtića u Selcima. Tijekom projekta, ukupno 4 osobe proći će različite edukacije s ciljem osposobljavanja i usavršavanja znanja i vještina rada s djecom. U sklopu projekta, predviđa se novo zapošljavanje jedne osobe na radno mjesto odgojitelja/ice na puno radno vrijeme, jedne osobe na radno mjesto kuhara/ice na pola radnog vremena te jedne osobe na radno mjesto psihologa/inje, na puno radno vrijeme.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.483.886,53 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: travanj 2019. – listopad 2021.

KONTAKT OSOBA: Petra Nižetić, ravnateljica Dječjeg vrtića Selca

Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Selca