Vijesti

Natječaj – ravnatelj/ica dječjeg vrtića

Natječaj – ravnatelj/ica dječjeg vrtića

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:-završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja/ice ili stručnog suradnika/ice u dječjem vrtiću, a koji može biti: a) sveučilišni diplomski studij ili b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili c) specijalistički diplomski stručni studij ili d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s prijašnjim propisima, – položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,- najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnom mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika…

Natječaj

Natječaj

Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta – voditelj/ica kraćeg programa kineziološke aktivnosti – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme (do 30. lipnja 2022.g.) u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno): odgojitelj predškolske djece uz uvjete utvrđene programom; nastavnik predškolskog odgoja uz uvjete utvrđene programom; osoba koja ispunjava uvjete za učitelja tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi

Natječaj

Natječaj

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto – spremačica – 1 izvršiteljica u radni odnos na određeno vrijeme (do 31.8.2023.g.) s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno)