Dječji vrtić “Selca” je dobio donaciju od 15 000,00kn Sportskog lita “Selca” za nabavu nove sprave na dvorištu. Uz pomoć spomenute donacije, Općine “Selca” i donacija nekih privatnih firmi, naše dvorište sad krasi nova sprava “kućica s podestom”, a također je nabavljena zaštitna podloga koja još čeka svoje postavljanje.