Sjednica Upravnog vijeća

Na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 07.12.2017.g. jednoglasno je usvojen financijski plan dječjeg vrtića “Selca” za 2018.g.

Također je na radno mjesto stručnog suradnika (zamjena za pedagoginju Sanju Jurić do povratka sa porodiljnog dopusta) imenovana psihologinja Matea Martinić.