Sjednica Upravnog vijeća

Na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 21.5.2019.g. raspravljane su sljedeće točke dnevnog reda:

Razmatranje molbi pristiglih na natječaje za radna mjesta:

– odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta)

– stručni suradnik/ica – psiholog – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta

– stručni suradnik/ica – pedagog – 1 izvršitelj/ica – na određeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno (zamjena za neplaćeni dopust).

Na radno mjesto odgojiteljice primljena je Marina Rupnik, odgojitelj predškolske djece (položen stručni ispit).

Na radno mjesto psihologa primljen je Boris Omazić, magistar psihologije, smjer opća psihologija.

Na radno mjesto pedagoginje primljena je Ružica Babarović, magistra pedagogije i magistra edukacije talijanskog jezika i književnosti (bez položenog stručnog ispita za predškolski odgoj).

Također je jednoglasno usvojen Pravilnik o zaštiti na radu DVSelca.