Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća d.v. „Selca“ održana je 26.6.2019.g. na kojoj se raspravljalo o budućem radu psihologa u DV „Selca“.