12. sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 8.9.2022.g. u prostoru Dječjeg vrtića „Selca“ i započela je u 20 sati.

Na sjednici su prisutni:

 • predsjednica UV : Antonela Bošković,
 • predstavnik Osnivača : Katarina Čurković
 • predstavnik Osnivača: Pero Trutanić
 • predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić
 • predstavnik roditelja: Zorana Nižetić
 • ravnateljica Dječjeg vrtića „Selca“: Petra Nižetić (Nikice),

Predsjednica Dječjeg vrtića „Selca“ je pozdravila sve prisutne i predložila je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća održane 6. srpnja 2022. godine
 2. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića “Selca” za pedagošku godinu 2021./2022.
  – dodatak: Godišnje izvješće o radu voditelja kraćih programa za 2021./2022. godinu
 3. Razmatranje prijedloga ravnateljice o raspisivanju natječaja za radno mjesto:
  • spremačica – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Ad 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik sa 11. sjednice u protekloj pedagoškoj godini, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica.

Predsjednica je dala Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

Ad 2. Svi prisutni su u svom pozivu dobili primjerak  Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku godinu 2021./2022.g. Predsjednica je dala riječ ravnateljici. Ravnateljica je pratila sadržaj programa i iznijela ukratko izvješće o radu vrtića u protekloj pedagoškoj godini.

S obzirom da nije bilo prijedloga izmjena, nakon izlaganja Predsjednica je dala na usvajanje Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2021./2022. godinu te je ono jednoglasno usvojeno.

Budući nije bilo izmjena ni primjedbi, Predsjednica je dala na usvajanje Godišnje izvješće o radu voditelja Kraćeg programa kineziološke aktivnosti kod djece predškolske dobi za 2020./2021. te je ono jednoglasno usvojeno.

Ad 3. Ravnateljica je izvijestila prisutne, kako je upražnjeno mjesto spremačice u matičnom vrtiću zbog čega sada treba raspisati natječaj za to radno mjesto na pola radnog vremena. Predsjednica daje na glasanje prijedlog za raspisivanjem natječaja za spremača/icu – 1 izvršitelja/icu na određeno vrijeme (do 31.8.2023.g.) s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno). Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Sjednica je završena u 21 sat.

Klasa: 601-05/22-01/6

Ur. broj: 2181/47-1-22-02