Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 31. svibnja 2021. godine u prostoriji dječjeg vrtića „Selca“. Započela je u 18:00 sati.

Na sjednici su prisutni:

  • predsjednik Upravnog vijeća: dr. Marčelo Štambuk,

predstavnik Osnivača : Vedran Mošić

predstavnik Osnivača:  Zoran Vrsalović

  • predstavnik roditelja: Zorana Nižetić
  • predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić
  • ravnateljica Dječjeg vrtića „Selca“: Petra Nižetić (Nikice),

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravio je sve prisutne i predložio je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa sjednice UV održane 14.5.2021.
  2. Razmatranje pristiglih molbi na natječaj  za zasnivanje radnog odnosa  kroz mjeru  HZZ-a- „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ – odgojitelj/ica – pripravnik/ca – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme (12 mjeseci) s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)

 Predsjednik je dao riječ ravnateljici.

Ad 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik sa 11. sjednice u ovoj pedagoškoj godini, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica. Predsjednik je dao Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

Ad 2. Nakon rasprave Predsjednik je dao na glasanje da se nakon odobrenja zahtjeva od strane HZZ-a na radno mjesto odgojitelja/ice – pripravnika/ice na određeno vrijeme (12 mjeseci) s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) primi Maja Marija Štambuk.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Sjednica je završena u 18:30 sati.

KLASA: 601-05/21-01/07

UR. BROJ: 2104/07-05-01-21-02