Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća DV „Selca“ održana je 30.3.2020.g sa sljedećim dnevnim redom:

Dnevni red:

  1. Razmatranje prijedloga Ravnateljice o otkazivanju ugovora o radu sklopljenih 29.2.2020. godine sa voditeljima posebnih programa zbog mirovanja projekta „Unaprjeđenje usluga za djecu u sastavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Selca“ uzrokovani korona virusom – gospodarskih razloga
  2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i utvrđivanje koeficijenata

Nakon razmatranja, usvojen je prijedlog  Predsjednika da se voditeljima posebnih programa da poslovno uvjetovan otkaz ugovora  o radu zbog gospodarsko – organizacijskih razloga za vrijeme mirovanja i radi mirovanja Projekta.

Na sjednici Upravnog vijeća je jednoglasno usvojen Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Selca, uz prethodnu suglasnost osnivača Općine Selca (sjednica 9. ožujka 2020.g.).