Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 29.6.2022.g. u Općinskoj vijećnici i započela je u 11:30 sati.

Na sjednici su prisutni:

 • predsjednica UV : Antonela Bošković,
 • predstavnik Osnivača : Katarina Čurković
 • predstavnik Osnivača: Pero Trutanić
 • predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić
 • ravnateljica Dječjeg vrtića „Selca“: Petra Nižetić (Nikice),

Opravdano odsutna:

 • predstavnik roditelja: Zorana Nižetić

Predsjednica Dječjeg vrtića „Selca“ je pozdravila sve prisutne i predložila je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sjednice UV održane 4.5.2022.g.
 2. Razmatranje pristiglih molbi na natječaj  za radno mjesto spremačice na određeno vrijeme (12 mjeseci) s nepunim radnim vremenom (30 sati tjedno)
 3. Razmatranje Rješenja o upisu djece u Dječji vrtić „Selca“ za pedagošku godinu 2022./2023.
 4. Izvješće ravnateljice o provedenoj anketi za ljetni rad matičnog vrtića u Selcima i područnog vrtića u Povljima i o organizaciji ljetnog rada
 5. Razno…

– molbe za odobrenjem zahtjeva za upis roditelja koji su predali papire izvan upisnog roka i/ili je dokumentacija bila nepotpuna

– dopis roditelja

Predsjednica je dala riječ ravnateljici.

 Ad 1. Svi prisutni su u svom pozivu dobili Zapisnik s prethodne 9. sjednice, kojeg je na ovoj sjednici pročitala ravnateljica.

Predsjednica je dala Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen. 

Ad 2. Jednoglasno je usvojen prijedlog Predsjednice da se u radni odnos na radno mjesto spremačice na određeno vrijeme (12 mjeseci, do 30.6.2022.g.) s nepunim radnim vremenom (30 sati tjedno) primi Suzana Radošević.

Ad.3. Ravnateljica je rekla kako se dana 13.lipnja 2022.g. našlo Povjerenstvo za upise, pregledali su predanu dokumentaciju  i rasporedili djecu po odgojnim skupinama. Sukladno Oglasu, upisi su trajali od 23. svibnja do 3. lipnja 2022. godine. Pregledom predane dokumentacije utvrđeno je kako neki zahtjevi nisu potpuni, o čemu su roditelji obaviješteni putem e-mail-a 20. lipnja 2022.  Roditeljima je omogućeno da u roku od 21. lipnja do 28. lipnja predaju dokumentaciju koja nedostaje zajedno sa molbom za odobrenjem zahtjeva za upis/nastavak upisa koja će se uputiti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Selca“  na razmatranje. Molbe će se razmatrati u zadnjoj točci današnjeg dnevnog reda. 

Nakon rasprave, predsjednica je dala na usvajanje Rješenje o upisu djece u Dječji vrtić „Selca“ za pedagošku godinu 2022/2023. i ono je jednoglasno usvojeno

Ad.4. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je provela anketu za ljetni rad matičnog vrtića u Selcima i područnog vrtića u Povljima.

Prema anketi, svi polaznici područnog vrtića će koristiti usluge vrtića tokom mjeseca srpnja, a njih 6 planira koristiti usluge matičnog vrtića kroz mjesec kolovoz.

Jutanji šestosatni program (od 7,30 – 13,30 sati) u mjesecu srpnju će koristiti 8-ero djece, a u mjesecu kolovozu njih 11.

Jutarnji petosatni  program (od 6,30 – 11,30 sati) u mjesecu srpnju će koristiti 13-ero djece, a u mjesecu kolovozu njih 11.

Popodnevni  petosatni  program (od 12 – 17 sati) u mjesecu srpnju će koristiti 6-ero djece, a u mjesecu kolovozu njih 5.

Ad.5.  Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je zaprimila 9 molbi roditelja za odobrenjem zahtjeva za upis/nastavak upisa. 

Prisutni su krenuli sa glasanjem. Od pristiglih, 8 molbi je jednoglasno usvojeno, dok, nije usvojena jedna molba.

Svim roditeljima će biti upućen službeni odgovor na molbu, s posebnom napomenom roditeljima djece koja moraju krenuti s provođenjem plana cjepljenja kako su dužni obavijestiti vrtić o statusu provedbe cijepljenja prije polaska djeteta u vrtić u novoj pedagoškoj godini.

Ravnateljica je izvijestila prisutne o komunikaciji koju je imala s roditeljem o čemu ih je pobliže obavijestila putem maila.

Ravnateljica je napomenula kako će uputiti dopis MZO o savjetovanju vezano za upis djece u vrtić koja nisu uredno procjepljena. O odgovoru će obavijestiti prisutne.

Sjednica je završena u 13 sati.

Klasa: 601-05/22-01/4

Ur. broj: 2181/47-1-22-02