16. sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća održana je 23. prosinca 2022. godine u sobi dnevnog boravka Dječjeg vrtića „SELCA“ i započela je u 18 sati. 

Na sjednici su prisutni:

  • predsjednica UV : Antonela Bošković,
  • predstavnik Osnivača: Pero Trutanić
  • predstavnik Osnivača : Katarina Čurković
  • predstavnik roditelja: Zorana Nižetić
  • predstavnica Odgojiteljskog vijeća: Darija Trutanić
  • ravnateljica Dječjeg vrtića „SELCA“: Petra Nižetić (Nikice),

Predsjednica Dječjeg vrtića „SELCA“ je pozdravila sve prisutne i predložila je glasovanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Statuta Dječjeg vrtića “SELCA”

Ad. 1. Predsjednica je dala riječ ravnateljici.

Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je osnivač, Općina Selca, 22.prosinca 2022.g. dala prethodnu suglasnost na novi Statut Dječjeg vrtića “SELCA“, te su se zbog toga danas izvanredno našli, kako bi potvrdili novi statut.

            Nakon rasprave, predsjednica je dala na glasanje usvajanje novog Statuta Dječjeg vrtića “SELCA”.

Svi prisutni su se složili s prijedlogom Predsjednice.

Sjednica je završena u 18:30 sati.

Klasa: 601-05/22-01/10

Ur. broj: 2181-47-1-22-2