Sjednica Upravnog vijeća

Sjednica Upravnog vijeća DV „Selca“ održana je 13.8.2020.g sa sljedećim dnevnim redom:

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa sjednice UV održane 10.7.2020.
  2. Razmatranje prijedloga ravnateljice o raspisivanju natječaja za:
  • kuharica – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme ( na rok od godine dana)
  • odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (do povratka zaposlenice s bolovanja)
  1. Razno…

Na sjednici UV je pročitan zapisnik sa sjednice UV održane 10.7.2020.

Predsjednik je dao Zapisnik na usvajanje, i on je jednoglasno usvojen.

Donešena je odluka o raspisivanju natječaja za sljedeća radna mjesta:

  • kuharica – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme ( na rok od godine dana)
  • odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (do povratka zaposlenice s bolovanja)