Dana 22 prosinca 2016.g. u 17h održana je sjednica stručnog aktiva sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izlaganje odgojiteljice Darije Trutanić i Petre Nižetić (Rikarda) sa susreta Dani predškolskog odgoja Splitsko – dalmatinske županije : Strategije učenja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, održanima u Makarskoj, 04.studenog 2016.g.