Raspored održavanja satova engleskog jezika u dječjem vrtiću:

TJEDAN A:

ponedjeljak

  • od 12:45 – 13:15 (grupa 1)
  • od 13:15 – 13:45 (grupa 2)

srijeda

  • od 13 – 13:30 (grupa 1)
  • od 13:30 – 14 (grupa 2)

TJEDAN B:

ponedjeljak

  • od 11:30 – 12:00 (grupa 1)
  • od 12:00 – 12:30 (grupa 2)

srijeda

  • od 9 – 9:30 (grupa 1)
  • od 9:30 – 10 (grupa 2)

Popis djece po grupama:

  • grupa 1: David, Perina, Gordan, Pino, Roza, Marita, Vana, Nikolina, Lucija, Leo, Magdalena
  • grupa 2: Sara, Mia, Vesna, Natalija, Cvita, Nika, Marta, Niko, Ante