PRAVILNIK o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “SELCA” – izmjene i dopune

Na temelju čl.1a i članka 35 stavak 1 alineje 4. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju (Narodne novine  ̈br.: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), i čl. 26. Statuta Dječjeg vrtića “SELCA” -Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Selca”, dana 3. svibnja 2023. na 17.  sjednici,  donijelo je izmjene i dopune 

Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “SELCA” (u nastavku teksta: Pravilnik) kojim se uređuje postupak upisa i ispisa djece u ustanovu za rani i predškolski odgoj Dječji vrtić “SELCA” (u nastavku teksta: Vrtić) i Područni vrtić Povlja, način organiziranja i ostvarivanja programa ranog i predškolskog odgoja te prava i obveze roditelja odnosno skrbnika djece – korisnika usluga Vrtića.

Pravilnik o upisima i mjerilima upisa u Dječji vrtić SELCA 2023.g.