PRAVILNIK o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Selca” – izmjene i dopune

Na temelju čl.1a i članka 35 stavak 1 alineje 4. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju (Narodne novine  ̈br.: 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), i čl. 19. Statuta Dječjeg vrtića “Selca” -Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Selca”, dana 4. svibnja 2022. na 9.  sjednici,  donijelo je izmjene i dopune 

Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Selca” (u nastavku teksta: Pravilnik) kojim se uređuje postupak upisa i ispisa djece u ustanovu za rani i predškolski odgoj Dječji vrtić “Selca” (u nastavku teksta: Vrtić) i Područni vrtić Povlja, način organiziranja i ostvarivanja programa ranog i predškolskog odgoja te prava i obveze roditelja odnosno skrbnika djece – korisnika usluga Vrtića.

Pravilnik o upisima i mjerilima upisa u Dječji vrtić Selca – izmjene i dopune 2022