POSEBNI PROGRAMI U DJEČJEM VRTIĆU “SELCA”

by

POŠTOVANI RODITELJI

17.02.2020. dobili smo dopis  MZO kojim nam je dana suglasnost na sljedeće programe:

KRAĆI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA ZA DJECU PREDŠKOLKSKE DOBI

KRAĆI PROGRAM KINEZIOLOŠKIH AKTIVNOSTI ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI

Program započinje s provedbom u ožujku 2020.g.

Projekt “Unaprjeđenje usluga u za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Selca” je sufinancirala

Europska unija iz Europskog socijanog fonda