ŠTO SVE OSJEĆAM

sij 29, 2021


S djecom je važno razgovarati o osjećajima i poticati dijete da ih izražava. Važno je da dijete zna da može biti i sretan i tužan i ljut, ali i da može prepoznati taj osjećaj kod sebe i drugoga i izrati zašto se ponekad tako osjeća.

Ako imate mogućnost, možete s djecom pogledati film “Izvrnuto, obrnuto” koji na zanimljiv, dječji način prikazuje osjećaje koji se kod svih nas javljaju.
A tu je i kratki video u kojem su prikazani neki od osnovnih osjećaja: 

pa ga možete pogledati s djecom. 🙂

Dalje predlažemo igru OSJEĆAJNI GEOMETRIJSKI LIKOVI.
Tu će djeca vježbati svoju grafomotoriku, predmatematičke vještine, a uz sve to i socioemocionalne vještine.

Zadajte djeci zadatak da nacrtaju na kolaže različitih boja 4 kruga, trokuta, pravokutnika i kvadrata.
Neka zatim na svaki od njih nacrtaju izraze lica koji pokazuju tugu, sreću, ljutnju i iznenađenje.
Zatim sve oblike stavite u jednu vrećicu. Neka dijete izvlači iz vrećice lik s nacrtanim osjećajem i imenuje ga, npr. tužni trokut, sretni krug… a onda ispriča kada je ono bilo tužno, sretno…

Ako želite, možete s nama podijeliti njihove osjećaje 🙂 .

Zatim možete i vi uzimati “oblike” i govoriti djetetu kada vi budete sretni, tužni… Na taj način ćete pomoći djetetu u učenju izražavanja osjećaja.

Dječji vrtić “Selca”

Pedagoginja Ružica Babarović