PRIPREME ZA POLAZAK DJETETA U ŠKOLU

svi 18, 2020

PROCJENA RODITELJA

Prije samog čitanja, potičem Vas da kao roditelj predškolca promislite o djetetovoj spremnosti za školu. Postavite sebi nekoliko pitanja:

  • Kakvo je bilo Vaše osobno iskustvo polaska u školu? Biste li željeli takvo iskustvo svom djetetu?
  • Smatrate li Vi da je Vaše dijete spremno za polazak u 1. razred?
  • Po čemu procjenjujete spremnost i zrelost svog djeteta za polazak u školu?
  • Koja pitanja se javljaju u Vama vezano o prilagodbi vašeg na školu? 

TKO PROCJENJUJE DJETETOVU SPREMNOST ZA ŠKOLU?

Djetetovu spremnost za školu procjenjuje stručno povjerenstvo škole. Ono čini liječnik školske medicine na temelju liječničkog pregleda (sistematskog pregleda i cijepljenja) čiji ćete poziv dobiti preko škole u koju će se dijete upisati. Također, dio stručnog povjerenstva je i stručni tim škole (pedagog, psiholog…) koji procjenjuje djetetovu emocionalnu, socijalnu i intelektualnu spremnost za polazak u školu. 

KAKO PRIPREMITI DIJETE ZA POLAZAK U ŠKOLU?

Polazak djeteta u školu nepoznata je situacija za dijete koja može biti jako stresna. Dijete se treba prilagoditi novim okolnostima, novim obavezama i sredini (prelazi iz vrtića u školu). Važno je da se dijete pripremi fizički, ali i emocionalno.

Prilagodbu na polazak u školu  prvenstveno može olakšati pozitivno iskustvo starijih (braće, sestara, rođaka ili prijatelja) koji mogu djetetu pričati o svojoj školi, tome što se u školi radi i zašto ono voli ići u školu.

Pozitivan stav roditelja je također jako važan jer dijete usvaja njihova razmišljanja o njoj, stoga je važno da roditelji pozitivno pričaju o školi i učiteljima. Također, jako je važno da roditelj pokazuje pozitivan stav prema učiteljici. Djeci je potrebno graditi sliku o školi u kojoj će naučiti puno toga, raditi različite poučne stvari. Djecu ne treba plašiti školom.

Jako je važna i dobra priprema za polazak u školu koja se odvija u programu predškole u dječjim vrtićima, ali i u svakodnevnim aktivnostima djeteta.

 VAŽNOST RANOG ODGOJA

Polazak djeteta u školu uvelike će biti olakšan ako se već u ranom odgoju djetetu postavljaju jasne granice i ako se dijete nauči na pohvale, ali i „pokude“. Ranim odgojem dijete se uči samostalnosti stjecanjem higijenskih navika, osnovnih vještina (oblačenja, obuvanja, hranjenja, odlaska na wc) te usvajanjem obrazaca prihvatljivog ponašanja.

 POTICANJE RADNIH NAVIKA

Svako dijete ima različite interese i želje. Važno je da roditelji razgovaraju s djetetom, odgovaraju na njegova pitanja kojima otkriva svijet i podržavaju ga u istraživanju novih stvari. Potrebno je osigurati djetetu mogućnost da sudjeluje u različitim aktivnostima i tako razvija svoje potencije. Dijete treba pohvaljivati za svaki trud i učiti ga strpljivosti i upornosti. Zadatci koji se zadaju djetetu ne smiju biti prelagani jer će dijete gubiti interes za njihovo rješavanje, ali ni preteški jer će se dogoditi isto. Zadatci trebaju biti izazovni i motivirajući za dijete.

 TEHNIČKE PRIPREME ZA ŠKOLU

S djetetom treba razgovarati o polasku u školu i promjenama koje ga očekuju u njegovom dnevnom ritmu i obavezama koje ga očekuju. Roditelj može pripremiti dijete tako što će mu pokazati put do škole – gdje će prijeći cestu, kuda treba hodati, paziti na auta… Potaknite dijete da nauči reći kako mu se zovu roditelji, adresu gdje živi i broj telefona roditelja. Možete dati djetetu i malu bilježnicu, papiriće na koje će imati zapisane te važne informacije. Pripremite radni kutak za učenje i nabaviti pribor za školu. Neka dijete sudjeluje u odabiru (uključite ga u sve aktivnosti pripreme za školu). Djetetu se mogu zadavati različiti zadatci, listići za predškolce koje će rješavati u svom kutku i tako polako stjecati navike učenja.

Dječji vrtić “Selca”

Pedagoginja Ružica Babarović