ODLUKA o upisu djece u Dječji vrtić “Selca” za pedagošku 2021./2022. godinu

Na temelju članka 20. Stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 19. Statuta Dječjeg vrtića „Selca“ Selca, Upravno vijeće na 11. sjednici održanoj 14. svibnja 2021. godine donosi

Odluku o upisu djece u Dječji vrtić “Selca” za pedagošku godinu 2021./2022. godinu

ODLUKA o upisu u DV Selca za pedagošku godinu 2021-2022